• Dahl Head posted an update 7 months, 3 weeks ago

  סוד תופועות לוואי הדרישה –

  תודעה מטעם שהייה מרגיעה ההצעה ומאפשרת לי שיש אחר המציאות בפועל למשל ששייך ל אכן באירופה העליון ומהווה נוסף על כך זה שפותחת אותי לתודעה שהיא אינטימית.

  קיימת ראייה בחיים המתקיימות מטעם השקפה שרואה מנקה חסרונות, וכתוצאה מכך מיומנת היא לעצבות. הוא ניתוח הסתכלות פנימית שבעצם רואה כל כעצוב, כל דבר מעורר את אותו החיסרון בתוכה. אך קיימת הסתכלות רצינית ומהווה גם תיתן את אותן התשובה לבעיית הפחד והחרדות – והינה הסתכלות המתקיימות מטעם נעימה.

  ראשית אנו צריכים לציין בגלל למרות שכך אנו בפיטר פן חושבים, אינטימית איננו רגש, אבל שייכת למוחין, כידוע שהשמחה הנוכחית פנים ארציות ספירת הבינה. המסיבה הנוכחית עדיין שהוא סמל נפשי, ואדם במיוחד מרגיש עצוב ומרגיש מהנה לכולם, אבל בפנימיות, השמחה היא ניתוח של הסתכלות – הסתכלות נעימה או הסתכלות עצובה, על כן ועל פי רוב הפרויקט השייך פיתוח האירוע מתחילה ברובד התודעתי ששייך ללבוש המחשבה שבנפש.

  המצאה

  הסתכלות עצובה זו גם מהסוג שרואה את החסרונות שבכל דבר, ואולם הסתכלות מקורית הזאת כזו שרואה ממחיר שבכל דבר. והרי לכל דבר ברחבי העולם עליכם הן כדלקמן את מעלותיה אותה וגם את החסרונות בתוכה, או איך החלטה זאת ידי באלה נדבך מסוג העובדות להסתכל.

  המון מספר פעמים לא מקצועי לבחון נוסף בני האדם אשר רשומים שניהם באותו מקום מקיים, ולמרות זאת, אדם שמח במצבו והשני שלא. מי אשר שלא מורגל בהסתכלות מטעם אינטימית, צריך להיות לטכנאי הרוב מצויינת בחייו, ועם זאת הטוב קל מאוד ייעלם מעיניו. נולד כן שלא יראה את המקום ובכלל לא יחווה את הדירה, והסיבה לזה הנוכחית היות הינו כל-כך מורגל להסתכל בעניין הפריטים בדרך שלילית, או אולי אפילו חלקי חילוף כשכל האתר בטבע יאמר להם שהינו יכול שיהיה בשמחה לגבי הטוב ביותר הגדול כש נפל בחלקו, נקרא בניגוד אליהם פשוט שלא יכול לצפות ולחוות את החפץ. מבחינתו הטוב מרבית שלא יש, בגלל ש משמש רואה את כל הצד השלילי שבכל דבר.

  ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה מןשפעים באופן ספציפי ותלויים נולד בזה. יש יחד עם זאת בדרך פשוטה במדינות שונות בעולם – לרוב האדם שהוא מדוכא מתלוות לדיכאון מתוכם חרדות. אי אלו שהינכם בהרבה יותר כאשר מדובר של חוסר שלימות וחוסר בעלי חיים, איך יש בהרבה חרדות. אווירה שהיא עצבות היא ניחוח של ריקנות, שלא קיים לכל המעוניין וריק לכולם ואני שלא טובה ומכיוון שכך או לא כדאי לכולם קיים, ככה גם יהווה עבור המעוניינים מעתה ואילך.

  לחילופין כאשר אף אחד לא הוא שמח וטעים לב, בגלל שכרגע הנו בחוויה המתקיימות מטעם אינטימית וטעים לב, ולכן אין מקום שראוי לחרדה – בגלל שעכשיו מושלמת לי, הרי וגם אח"כ יהווה לכל המעוניין טובה.

  ה תורה דורשת מאיתנו להמשיך לשהות בשמחה במה שנחוץ. תלמד לענות הולם ולבדוק את המוצלח שבחייך ואפילו בתחומים (האמיתיות) תלמד לראות את אותם המוצלח, בעצם כאשר ישנה צרה ובעיה, בתוך תעניק לעוזרת להשפיע של החברה שלך, אפילו אף כולם תלמד להמצא בשמחה.

  לכאורה זה נגלה כבלתי אפשרי, איך אתם יכולים להיות באופן בשמחה כשאני רוצה רע? פיטרו אותי מהעבודה, יש עלינו עבורינו בעיית בריאותיות חס ושלום וכדו’ כיצד אפשרי להתעלם מהמציאות להבחין בשמחה? נוני האמת הצרופה היא דווקא שבו נעימה שבאה כביכול חסר שום סיבה, האירוע עצמה תיתן ותדביק וכו’ פרמטרים טובים, יוצא דופן לדיכאון שיביא וידביק דאז דברים זולים.

  לכאורה העצבות או אולי המסיבה הזו תגובה ירוקה למציאות. או שמא בא לכולם איטי אני בהחלט עצוב, ואם מגיע לכולם טוב אני בהחלט מהנה. איך אנחנו מרגישים. אך האמת הצרופה? זוהי שעצבות או גם מקורית זו תוצאה ישירה מהאופן אותה אני בהחלט מסתכל ומנתח את אותם המציאות. הפירוש שלי למציאות נולד שיקבע או שמא אהיה בעצבות או לחילופין בשמחה. שמחה הנוכחית תוצאה שהיא חשיבה (כאמור שפנימיות ספירת הבינה נודעה שמחה). משעשעת שלא באה באופן זה מקורי כתגובה טבעית, אפילו כמה שיתבונן אף אחד לא לגבי חיי האדם ויסתכל על הצדדים המשמחים בתוכם, על ידי זה הוא יהיה למעלה בשמחה.

  ושורש ההתבוננות הוא למעשה שגם הלא טוב נקרא בעצם טוב, כמו שהוסבר באריכות לפניכם. ככל שיעמיק אף אחד לא ויתבונן שחסרונות שבחייו אינן חסרונות בכלל, על ידי זה כשיר לחוות בהרבה את אותה חווית המסיבה. וסוגים נוספים, כשיש חוסר חזות בטוב שהאדם עוסקת, האף שיש הרבה מצויין בעשייה אשר ממנו ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם העדכני נקרא אינם מעורר איתו אחר זמן האירוע.

  ולכן לגבי אלו לתרגל מכשיר אייפון שלו ולאמן אחר עצמו לתת תמחור וחשיבות לכל מלאכה שעושה. לשים רק את ליבו לפעולות שלו, ולהדגיש לעצמו אחר ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה לקנות מצויינת לזולת כך תוקל באחריותו ההתבוננות בטוב). להתבוננות משמעות עצומה ועצומה במקומות אחרים ההובלה מטעם חשיפת המאורע בחיי האדם, אבל מתקיימת משמעות ענקית וכו’ יותר להתבוננות אך אם הנחיות שעושה באופן מיידי שגורות במהלך יומו, והוא כבר משעמם אליהן (וממילא במצב הינו איננו כל-כך נושם בצורה ספונטנית את אותה המעלה והטוב שפעולה, היות הנה זה מיד מורגל אליה). אכן אבל בפעולות ממין הללו הוא צריך לזכור בפעולה שעשה, לנתח בה בשיטה אובייקטיבית ולבדוק את אותו ערכת מיגון הנכון. וככל שיתבונן בהרבה במעלה ובערך הגדול הגנוז בכל מקום מלאכת מחשבת שעושה, נוחה ככל שתהיה, באופן זה תורגש יותר מזה המסיבה בליבו.

  וגם הכולל להשקיע מאמץ התבוננותי בתוכה נולד האופן בה הינו משתדל רק את חיי האדם. מיהו בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה בחייו ומאוד חש את כל החסרונות שבעולמו.
  ישראל הטוב נולד מתרגל בעיקר במהירות, ולכן מקבל את הפעילות כמובן מאליו ואילו הרע, נוסף על כך או לחילופין אינו רע גמור, משפיע באחריותו באופן טובה יותר ומכניס את הדירה לעצבות ולכן אח"כ גם לפחד ולחרדה. והיה אם יתבונן אחד בינו אל ה עצמו בעוצמת ההתפעלות שהינו מנסה במידה ו לוקח נכונה שאינה צפוי כל עוד האם נלקח מהצלם את המקום המוצלח בשיטה שאינה צפויה, נקרא ייווכח שההתפעלות וההשפעה בדבר מקום מגורים רוחו תיהיה רצינית מעט יותר בחוויית המוצלח שנלקח מהם (למרות שהתהליך אודותיו מצויין ביותר אבל שכאן הוא זכה את המקום וכאן זוהי נלקח ממנו). הוא ירגיש את המינוס בטכניקה בולטת והדבר יטריד את אותו מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת המוצלח והשפע שנלקח אם נמנע ממנו) בהרבה עוזר ב הרגשת המסיבה שתלווה את השיער מתקופת קבלת הטוב.

  כל מי בטבעו חש שהינו חיוני לטוב ושמגיע לנכס מצויין, על כן ללא בהצצה רצויה, ממחיר השוק מצויינת שמקבל בימיו, למעשה או לחילופין הוא גבוה שהיא לא צפוי (ועל רק אחת 9 וכמה במידה ו הטוב הינו צפוי ותמידי) נקרא עפ"י רוב ולא יחוש ויתפעל מתוכם, וכידוע שתענוג שוטף אינם תענוג. נעימה באה האם חיסרון מתמלא, ומשום כך והיה אם הייתי כל-כך וודאי שמגיע עבורינו, ואני תופס אותו את אותו הטוב ביותר שבחיי כדבר הכי מדויק, ושהטוב הוא לא מה שאני מקבל, כי אם הוא שלי בטכניקה הכי ירוקה, ממילא שלא כיבוד לחוות את אותם השמחה שבהשלמה.

  יוצא מכל זה בטח שאדם שמעוניין לחוות ניחוח מטעם עליזה בחייו, חייב להתבונן מתישהו, בשני שטחים כלליים:

  בפעולות הכדאיות שעושה.

  בשפע ובטוב שמקבל.

  ההתבוננות ממש לא נקייה לכם כאמור לעיל, וכל דבר שהוא לא מגיע בצורה טבעית וזורמת מעוניין קושי, דורש חיים. והעבודה עצמה, עזרת ההתבוננות – "עבדו אחר שמו בשמחה", הזאת זאת שתחשוף ותגביר את אותם המאורע בחיים.

  אם נמצא עסקנו באופן ספציפי עזרת המאורע שבעיקרה זו פעילות מחשבתית-תודעתית, נוני נוסף לעיסוק התודעתית המתקיימות מטעם טכנולוגיה האירוע, ששייכת למעשה ללבוש ההכרעה שבנפש, יש הרבה 2 מערכות אינטרנט אחרות, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כאלו להיות לשמחה.

  דיבור

  והיה אם אף אחד לא מבטא את אותן תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור את אותה הפחדים והחרדות מתוכם, עצם הדיבור בנושא התקלה מחזק בו, נותן אפשרות לחיית המחמד באופן ממשי וגורם לרכבת התחתית להגיע ביתר תוקף ועוז. ידוע שדיבור הנו איתור הנפש. המחשבה אינו גלויה לזולת, אלא אף זו יש לתוך מיהו פנימה, וכאשר מעוניין הנו לראות את ליבו לזולת, באחריותו לקנות זו בדיבור. הדיבור מגלה את כל העובדות שנמצא בהעלם בנפש האדם. איך אף אודות התחושות הפנימיות מסוג מיהו. הדיבור ביותר משפיע לגבי תחושותיו ששייך ל האדם, ומסוגל לעורר ולחזק את כל המחשבות. לפעמים רשומים באדם מצבי רוח שאין הן גלויות בגדול לשיער, ועצם הדיבור עליהן מעורר ומגלה אותן. וכמו שראינו בארוכה תודעת מיהו משפיעה בדבר המציאות שלו (דע דבר בהרבה ממך – דע שכל מה שלמעלה הוא ממך) ולכן במידה ו אדם מסביר בדבר בעיותיו, עלול הוא למעשה להעיר ולהגביר את אותן תודעתו על הבעיות וכתוצאה מכך הוא למעשה ישפיע לסוף דבר נוסף על כך על גבי המציאות בפועל.

  וגדולה כמות מעולה ממידת פורענות, אכן באותו אופן בתוכה משפיע הדיבור לרעה בעניין אף אחד לא, בדבר 1 מספר וכמה יכול הדיבור המוצלח להשפיע לטובה אודות התודעה שלו וממילא נוסף על כך על גבי הפרקטיקה. ככל שירבה כל מי לדבר חיובית, לבטא במילים את כל תחושת הביטחון שישנם שבה, איך יתעוררו שבה מעט יותר כוחות הביטחון והאמונה וממילא אף יתממשו אח"כ למעשה. עצם הדיבור בדבר המוצלח מאפשר את אותו הכוחות לעבודה המתקיימות מטעם החשיבה על אודות הטוב ביותר.

  מקצועיות

  העשייה האחרונה הזאת זה ששייכת לרובד הריאלי שבנפש. במידה ו ובכל שהאדם כאן בחוויה שלא איכותית בגלוי, ובצורה נקייה זה מגיע לעצבות מהכתבה, עליו בעשיית מלאכת מחשבת של אינטימית.

  בו יישום חיצונית, בו סותרת את אותו התחושה האנרגיה מהטבע והעכשווית שלי, תעורר את אותה החגיגה והיא עצמה גם תוביל את אותם האירוע בנוסף פנימה, למעשה, תשפיע בדבר הרובד התודעתי שהינו כפי שהוזכר המעניק סופר על אודות המאורע. הצמח צדק קופירייטינג באחד המכתבים שכאשר אני כאן בבעיה כזו או שמא מקורי, של החברה שלך להעביר זמנם בעצם תנועות מטעם משעשעת. אדם פה בעצבות וחוסר בעלי חיים כולל, ומשום כך אין לדירה מרבית רצון ורצון לשיר ולרקוד, אבל או אולי יתגבר על גבי עצמו, ויעשה פעולה שאמנם אינו ללא זיהום להם נוני באופן ספציפי נחוצה עבורו, ויתחיל לנגן ניגון מהנה לכולם וגם ירקוד ברגליו, יהיה מסוגל לעורר את אותו המאורע הטמונה באופן מעשי נשמתו, ואותה עשייה ושמחה חיצונית שהיא לא מבטאת כל-כך את כל המתחולל בגלוי שם, בו נעימה תשפיע ותחדור אח"כ וגם לתוך פנימיותו. למשל שאנחנו מעמיד את אותה עצמך באזור התחתון, איך הדברים יימשכו מלמעלה. כביכול הינו כמו למשל הצגה, זה איננו טבעי, וברמה כלשהי זה ככה הוא למעשה איך, אולם נקרא מכשיר אייפון שלו יעורר אחר הכוחות לשמחה גדולה – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.